O projekcie

Jaki jest cel projektu?

Smogly (dawniej EnviroMonitor) jest społecznym projektem mającym na celu monitorowanie jakości powietrza, głównie pod kątem występowania zabójczego smogu. Ponieważ oficjalne stacje monitorujące zanieczyszczenia powietrza są rzadkie a często również nie podają odczytów na bieżąco, często trudno jest ocenić aktualny stan powietrza w okolicy. Dodatkowo warunki mogą się znacząco różnić nawet w granicach małych miejscowości.

Nasze pomiary są amatorskie, charakteryzują się jednak wysoką dokładnością i dostępnością online. Pozwala to odpowiednio wcześnie alarmować o podwyższonej koncentracji smogu w danej okolicy.

Mamy nadzieję, że z pomocą osób, którym leży na sercu zdrowie własne i bliskich, będziemy w stanie zbudować ogólnopolską sieć czujników i zwiększyć świadomość skutków smogu.

Czym różnimy się od innych inicjatyw?

Jest kilka cech wyróżniających nas na tle innych projektów.

Jakość pomiarów

Początki projektu sięgają roku 2015, w którym powstały pierwsze prototypy dzisiejszego urządzenia. Od tamtego czasu przetestowaliśmy kilka różnych czujników pyłu i porównaliśmy ich pomiary z oficjalnie dostępnymi danymi (WIOŚ). Pozwoliło nam to udoskonalić konstrukcję a przede wszystkim wyposażyć ją w podgrzewacz powietrza, znacząco poprawiający dokładność pomiaru w warunkach podwyższonej wilgotności, czyli np. jesienią i zimą.

Porównania pomiarów z oficjalnymi danymi z WIOŚ wskazuje dotychczas na odchylenia rzędu 2-5%.

Otwartość i dostępność

Cały projekt jest rozwijany jak open source (otwarte źródła) i open hardware co ma wiele zalet. Przede wszystkim każdy może zaproponować poprawki i wyłapać błędy. Na podstawie instrukcji każda osoba z podstawowymi umiejętnościami technicznymi i dostępem do lutownicy jest w stanie zbudować własny czujnik i dodać go do globalnej sieci czujników.

Udostępniamy zarówno projekt stacji monitorującej, zawierający elektronikę, płytkę drukowaną i obudowę, jak również oprogramowanie umożliwiające odbieranie danych i ich prezentację.

Wspieranie społeczności

Smogly od początku budowany jest z myślą o wspieraniu lokalnych społeczności anty-smogowych (tzw. alertów smogowych). Każda organizacja może budować własną sieć czujników i korzystać ze specjalnej wersji strony, z własnym adresem www. Ułatwia to promocję i lokalne działania.

Wspólna baza pomiarów

Zbieranie pomiarów w we wspólnej bazie ma wiele zalet. Przede wszystkim w przyszłości pozwoli na modelowanie i przewidywanie przyszłego występowania smogu na podstawie danych historycznych i pogodowych. Prezentuje również perspektywę na poziomie kraju a w przyszłości również wielu krajów.